Hallo Manuel,

Soms komen er mensen op je levenspad die ingrijpende veranderingen teweeg brengen en die de richting waarin je gaat een compleet nieuwe wending geven.

Ik moet eerlijk zeggen, zonder de vele input die je me de voorbije maanden gaf, zou ik niet zo snel de zaken ontdekken die nodig zijn om tot inzichten te komen omtrent het onderwerp:

“DANS VOOR SLECHTZIENDEN EN BLINDEN”

Van mijn kant uit en met de rest van de dansschool proberen we met z’n allen je zo snel mogelijk de danceskills van de tropische dansen mee te geven.

Vooreerst wil ik je bedanken voor het engagement dat je bent aangegaan met de dansschool.

Ik mag zeggen dat ik de lat bij je hoog leg enkel en alleen omdat ik voel dat je dat kan maar bovenal wil.

De entourage van de dansschool is zich al lang bewust van hoe jij en ik, een plaats voor je,  aan het inwerken zijn binnen onze reguliere werking. Ik hoop van harte dat het een lange reis wordt.

We kunnen als het ware stellen dat we een denktank geworden zijn voor dans voor blinden en slechtzienden. De mix vinden we heel belangrijk. Inclusie kan enkel zo.

Ik ga deze week aan de slag met het oefenen om te wandelen met je blindenstok.

Dank dat ik deze mag gebruiken.

Weten is begrijpen, begrijpen is weten.

Spectaculair hoe we over veel dingen bijna 100%  gelijk denken ook al hebben we van de beide kanten uit, van zowel de ziende wereld als de blinde wereld heel snel moeten afrekenen met onbegrip, vooroordelen, angst, desinteresse en onwetendheid.

Ik pen de laatste emoties en reacties rondom om aan te tonen dat dit vanuit beide werelden komt.

Zelf heb ik het voorbije jaar heel wat danstechnische verschillen vastgesteld tussen ziende en niet ziende dansers. Het is een feit. Voor zowel volgers als leiders.

Ook al lijkt alles op het eerste zicht gelijk toch is dat wanneer je gedetailleerd te werk gaat niet zo.

De oplossing moet en kan niet anders dan samen worden uitgezocht.

Er is heel wat werk aan de winkel.

Een eenvoudig voorbeeld laat ik hier in enkele filmpjes zien aan de ziende dansers. Voor diegene die zich meer bewust willen worden van hoe te dansen met een blinde of slechtziende danser.

Op filmpje één ziet men een interactie tussen jou en een sociale danser.

Ze knikt met haar hoofd om nee te zeggen op een vraag die je stelde. Dit is een automatische reactie van iemand die ziet. Jij kan uiteraard niet op haar lichaamstaal reageren. Een moeilijke dus en volledige discommunicatie.

Filmpje 1

Op filmpje twee ziet men Stéphanie, die mij recentelijk in de reguliere lessen assisteert. Je ziet dat ze bewust je handen in het oog houdt om daarop te participeren. Van haar uit een belangrijke interactie.

Dit is iets wat ze onbewust doet, wat ik haar niet heb opgedragen. Ze doet dit als natuurlijke verantwoordelijkheid t.o.v de dansers in de lessen en dus zonder uitzondering bij jou.

Wat bedoel ik daarmee. Iedere leerling in de les dient geholpen te worden.

Voor slechtzienden en blinden is het in het “oog” houden van de handen, een welkgekomen danshulp.

Wat iedereen ook kan zien is dat de afstand tussen je arm en haar schouder een echte zoektocht voor je  is. Het is niet optimaal en daar moeten we oplossingen voor vinden.

Filmpje 2

Een heerlijke uitdaging!

Het zou een understatement zijn om niet toe te geven dat we er ons gewoon “dik” amuseren.

Ik kijk uit naar de toekomst.

Ps. In dit alles wens ik opnieuw het engagement van Laure te benadrukken, die de deur opende voor G-werking in onze dansschool. We overleggen vaak over de algemene G-werking en hoe het te plaatsen binnen de reguliere werking. Waarvoor opnieuw mijn uiterste dank.